• Gyora Israelit

נקיון פסח - גם בצנרת!


נקיון פסח יסודי, לא מדלג על הצנרת!

עם אקטיזיים הצנרת פתוחה ונקייה בפסח ובכל השנה.

פתיתים אנזימטיים, עושים עבודה אקולוגית נפלאה, ללא רעלים או חומרים מסוכנים, מפרקים לכלוך וריחות ביוב.

טיפול חודשי שווה ערך ל-5 ש"ח ויש לכם שקט.

פרטים ומידע:

055-6868007


2 צפיות0 תגובות