• Gyora Israelit

היכולות והאיכות של אקטיזיים גם באתגרים גדולים - טיפול במפריד שומנים.מטבחים גדולים בבתי מלון, מסעדות, מבני ציבור גדולים מחוייבים בעבודה עם מפריד שומנים. כמויות שמן גדולות ושומנים מסוגים שונים מצטברים במטבח ומוצאים דרכם אל מפריד השומנים.

למרכיב זה חשיבות גדולה במניעת מפגעים סביבתיים ומי השופכין והשמנים מופרדים. עד כאן הנושא ברור אך מפריד השומנים הוא גם פתח לסתימות, ובעקבות סתימה בסדר גודל כזה מגיעה גם הצפה במרחב המטבח.


החוק אכן מגדיר שימוש במפריד שומנים וגם פינוי שלו באופן מסודר מספר פעמים בשנה, סתימות או מפגעים במרחב המפריד עלולות ליצור סתימות, ריחות צחנה ואף חמור מכך זיהומים במרחב רגיש כמו איזור אוכל ומטבחים.

פותחי סתימות סטנדרטיים מבוססי סודה קאוטסיק עלולים לגרום לנזקים וסתימות חמורות, אבל העולם מתקדם בזכות מוצרי אקולוגיה מתקדמים כמו אקטיזיים המפרקים שומנים, ריחות ומסייעים לכם לשמור על מפריד שומנים תקין וזרימה חלקה של מי שופכין ושומנים למקומות הנכונים.


היות ומדובר בחומר אנזימטי - ביכולותו של אקטיזיים להוריד את עומס השומנים אשר מצטברים בקווי ביוב, תחנות מלכודות ומפרידי שומנים ע"י פירוקם באופן אנזימטי וידידותי לסביבה.

הצילומים נעשו לאחר טיפול במפריד שומנים במלון גדול במרכז הארץ, העושה שימוש באקטיזיים באופן שוטף

3 צפיות0 תגובות